BARDOLINO GARDASJÖN

Hotel Alla Riviera - Bardolino


Garantier och avbokningar

Avbokning
Det går inte att avboka en beställning utan kreditkortsnummer som garanterar bokningen. Rummen som har bokats garanteras till 20 timmar före ankomst.
Eventuella bokningar som inte täcks av kreditkort ska bedömas enskilt och bokningen har då en ankomsttid och ett telefonnummer som referens.

Bokning i förväg – minst 60 dagar före ankomsten.
Betalning ska göras minst 60 dagar i förväg och vid en hel eller delvis annullering, återbetalas beloppet med 50%. Begäranden om variationer på bokningen måste auktoriseras skriftligen.

Avbokning
Ingen straffavgift utgår för avbokningar upp till 30 dagar före ankomsten. Därefter debiteras en natt.
Tidigare avresa: även om den meddelas före ankomsten, kommer beloppet för en eller flera nätter att debiteras enligt antalet nätter som avbokas.

Avbokning utan förvarning
Vid ett uteblivet meddelande är straffavgiften 50% av vistelsens totala belopp, med en minsta debitering på en natt.
Eventuella ändringar i bokningarna måste meddelas skriftligen och om avbokningen sker inom de tillåtna gränserna, tillämpas ingen straffavgift.
Bekräftelsen av avbokningen från ledningens sida innehåller ett avbokningsnummer. Om bokningen har utförts online, går det även att avboka online.