BARDOLINO GARDAMEER

Hotel Alla Riviera - Bardolino


Waarborgen en annulering van reserveringen

Annulering van de reservering
U kunt niet reserveren zonder een kredietkaartnummer op te geven als waarborg. De gereserveerde kamers blijven behouden tot 20 uur.
Eventuele reserveringen zonder waarborg aan de hand van een kredietkaart worden geval per geval overwogen, desgevallend is de reservering gebonden aan een uur van aankomst en een telefoonnummer.

Vroegboeking - minstens 60 dagen vooraf.
De betaling gebeurt minstens 60 dagen vooraf. Bij gedeeltelijke of volledige annulering wordt het bedrag van 50% niet terugbetaald. Aanvragen voor een wijziging van de reservering dienen schriftelijk te worden goedgekeurd.

Annulering van de reservering
Er wordt geen vergoeding aangerekend voor annuleringen tot 30 dagen vóór aankomst; daarna wordt één nacht aangerekend.
Vervroegd vertrek: ook al wordt het vervroegd vertrek meegeddeld vóór de voorziene vertrekdatum, worden één of meer nachten aangerekend naargelang het aantal geannuleerde dagen.

Annulering zonder voorafgaande melding
Indien de annulering niet wordt gemeld, bedraagt de vergoeding 50% van het totaalbedrag voor het verblijf, met een minimale aanrekening van één nacht.
Eventuele wijzigingen en annuleringen van reserveringen dienen schriftelijk te worden meegedeeld. Indien de annulering binnen de vooropgestelde termijn valt, wordt geen vergoeding aangerekend.
Bevestiging van annulering vanwege de directie vermelden een annuleringsnummer. Indien de reservering rechtstreeks online werd gemaakt, kan de annulering ook online gebeuren.